COMPRA DIRECTA POR ADJUDICACIÓN NRO. 011/2021

Home / Compras / COMPRA DIRECTA POR ADJUDICACIÓN NRO. 011/2021

COMPRA DIRECTA POR ADJUDICACIÓN NRO. 000011/2021

PIEZA ADMINISTRATIVA E MECCT-E-53772-2021- 1640 –

RAF 514 FE GESTION EDUCATIVA PROGRAMA 29

 

Planilla de preadjudicacion