PRE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 178/22 RAF 521 EXPEDIENTE Nº MECCT-E- 81644 -2022 S/ ADQUISICIÓN SERVICIO DE SOFWARE CENTEC TDF POR 36 MESES

Home / Compras / PRE ADJUDICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 178/22 RAF 521 EXPEDIENTE Nº MECCT-E- 81644 -2022 S/ ADQUISICIÓN SERVICIO DE SOFWARE CENTEC TDF POR 36 MESES